เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คนไร้ที่พึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดนครราชสีมา สำรวจกรณีผู้มีรายได้น้อยร้องขอความช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพ


วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น.นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่นางสุรัตน์ กรใหม่ รองนายกเทศมนตรี นายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คนไร้ที่พึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดนครราชสีมา สำรวจกรณีผู้มีรายได้น้อยร้องขอความช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพ จำนวน 2 ราย หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23