เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก


วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา





2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23