เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 8 กันยายน 2565 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธ๊เปิดโครการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้าน คนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 (การทำน้ำสลัดและการทำสลัดโรลผัก) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23