เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


สำรวจพื้นที่น้ำท่วม หมู่บ้านวีแอสโฮม ม. 6


วันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2566 เวลา 11.30 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล สำรวจพื้นที่น้ำท่วม ไม่มีทางระบายออก หมู่บ้านวีเอสโฮม ม. 6 ตามคำร้องของประชาชนในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไข

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31