เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ


วันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ลงพื้นที่ดูการรื้อถอนบ้านนางประนอม โฉมใหม่ บ้านเลขที่ 101 หมู่ 5 ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31