เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


ตรวจสอบถังดับเพลิงในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่


วันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบถังดับเพลิง ที่ติดตั้งบริเวณชุมชน โดยถังดับเพลิงที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ติดตั้งในชุมชนจะเป็นชนิดผงเคมีแห้ง โดยทุกๆ 3 เดือน เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบคุณภาพของดังดับเพลิง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31