เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


เยียมผู้ประกอบการผลิตน้ำปลาหวานและตุ๊กตาแฮนด์เมดในพื้นที่


วันพุธที่ 5 กรกรฏาคม 2566 เวลา 11:00 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลพร้อมเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการผลิตน้ำปลาหวานและตุ๊กตาแฮนด์เมด เพื่อขอหนังสือรับรองการประกอบอาชีพในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ นำไปยื่นขอเป็นสินค้าโอทอป

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31