เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย


วันที่ 6 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาลเข้าร่วมร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบ บำบัดน้ำเสียเทศบาลนครนครราชสีมา ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31