เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้าง สุข ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566


วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:00 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้าง สุข ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 และโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนและแห่เทียนพรรษาประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31