เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


กิจกรรมกำจัดวัชพืช และผักตบชวา


วันพุธที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2566 งานเกษตร สำนักปลัด เทศบาลจตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมกำจัดวัชพืช และกำจัดผักตบชวา ครั้งที่ 2 ตามโครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลอง เพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ลำปรุ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31