เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


ประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ปี 2566


วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ปี 2566 เพื่อร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขัง ในแต่ละพื้นที่ โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31