เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566


วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 พันธุ์ข้าว กข 95 จำนวน 8ไร่ ณ แปลงนาสาธิตเทศบาลตำบลบ้านใหม่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01