เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


ต้อนรับ คณะศึกษษดูงาน จาก คณะองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ


วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ได้กล่าวต้อนรับ คณะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมบริหารจัดการโรงเรียนผูู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการดูแลตัวเองและการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01