เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้าน คนพิการผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้าน คนพิการผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีการอบรมสอนทำกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01