เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันโรคติดต่อในศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566


วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566  เวลา 09.30 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันโรคติดต่อในศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โโยมีพระสงฆ์ คณะกรรมการวัด ไวยาวัจกร จากวัดตำบลบ้านใหม่ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ 

2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01