เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชุมพนักงานกองช่าง


เวลา 09.00 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นายอนันต์ บุญทัน รองนายกเทศมนตรี ประชุมพนักงานกองช่าง เพื่อมอบนโยบายการทำงานและรับฟังความคิดเห็น ในเรื่องการดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของกองช่าง ให้พร้อมใช้งาน

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23