เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


ประชุมพนักงานกองช่าง


เวลา 09.00 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นายอนันต์ บุญทัน รองนายกเทศมนตรี ประชุมพนักงานกองช่าง เพื่อมอบนโยบายการทำงานและรับฟังความคิดเห็น ในเรื่องการดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของกองช่าง ให้พร้อมใช้งาน

2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01