เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รองแม่ทัพภาคที่ 2


นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นำคณะผู้บริหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 ณ กองทัพภาคที่ 2 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23