เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชุมชี้แนวเขตท่อเมนประปา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเทศบาลนครนครราชสีมา และบริษัทผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้าน นายทวี กูปโคกกรวด หมู่ 4


นายอนันต์ บุญทัน รองนายกเทศมนตรี นายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่างเข้าร่วมประชุม และชี้แนวเขตท่อเมนประปา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเทศบาลนครนครราชสีมา และบริษัทผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้าน นายทวี กูปโคกกรวด หมู่ 4

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23