เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชุมสัมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566


นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมประชุมสัมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ 1-3 โรงแรมบีลีฟคอนเวนชั่นฮอลล์แอนด์โฮเทล อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23