เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ต้อนรับพนักงาน โอน (ย้าย)


วันที่ื 16 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น.นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มอบหมายนายอนันต์ บุญทัน รองนายกฯ นางสุรัตน์ กรใหม่ รองนายกฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาส่งนายชานนท์ กกสันเทียะ นิติกรชำนาญการ มาดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23