เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


เยี่ยมชม รถสุขาเคลื่อนที่ เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดหารถสุขาเคลื่อนที่


วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.30 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล เยี่ยมชม รถสุขาเคลื่อนที่ เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดหารถสุขาเคลื่อนที่ ในภารกิจให้บริการประชาชน กรณีการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ณ เทศบาลตำบลด่านขุดทด อำเภอด่านขุดทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23