เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ประธานเปิดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23