เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


แสดงความยินดีเนื่องจากโอกาส(โอน)ย้าย


วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มอบหมาย นายอนันต์ บุญทัน รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุรัตน์ กรใหม่รอบนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส (โอน) ย้าย ไปดำรงตำแหน่งสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รายนางสาว กิตติยา แน่พิมาย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน กองคลังเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2024-06-28
2024-06-26
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24