เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


รับมอบใบประกาศเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566


วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 อำเภอเมืองนครราชสีมา

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23