เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


เปิดทางน้ำ


วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มอบหมายกองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเครื่องจักรกลหนัก เปิดทางน้ำเพื่อผันน้ำออกจากลำปรุ เพื่อช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่ บริเวณ หมู่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

2024-02-27
2024-02-20
2024-02-15
2024-02-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-02
2024-02-01
2024-01-31
2024-01-26