เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกันตนลงทะเบียนเลือกตั้ง


วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นำพนักงานจ้างเทศบาล เข้าร่วมฟัง เจ้าหน้าที่ประกันสังคมพื้นที่นครราชสีมา ประชาสัมพันธ์แนะนำเชิญชวนให้นายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23