เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ส่งมอบบ้านผู้พิการที่ซ่อมแซมและปรับปรุง พร้อมมอบถุงยังชีพ


วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ นำโดยนางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ พลโทอดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 และตัวแทนจิตอาสาพระราชทาน 904 ส่งมอบบ้านผู้พิการที่ซ่อมแซมและปรับปรุง พร้อมมอบถุงยังชีพ ให้กับนายกิติพงษ์ โยทับเที่ยง และนายภาคภูมิ โยทัพเที่ยง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ 
          ทั้งนี้เวลา 09.00 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมคณะ ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 2 และจิตอาสา 904 ช่วยฟื้นฟูทำความสะอาดโรงเรียนบ้านภูเขาลาดหลังน้ำลด

2024-02-27
2024-02-20
2024-02-15
2024-02-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-02
2024-02-01
2024-01-31
2024-01-26