เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชุมการเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-27
2024-02-20
2024-02-15
2024-02-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-02
2024-02-01
2024-01-31
2024-01-26