เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567


วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยนางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดโครงการโดยมีนายสุระ รุ่งสันเทียะ ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ วัดศรีษะละเลิง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-27
2024-02-20
2024-02-15
2024-02-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-02
2024-02-01
2024-01-31
2024-01-26