เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567


วันพุุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อยนายก เทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 โดยนายธนัช สังข์แก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ พร้อมได้รับเกียรติวิทยากรพิเศษจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนคราชสีมา และเทศบาลปรุใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

2024-02-27
2024-02-20
2024-02-15
2024-02-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-02
2024-02-01
2024-01-31
2024-01-26