เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์


วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 08.30 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ นำโดยนางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำลบ้านใหม่ นำข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ พร้อมมอบนโบาย No Gift Policy ไม่รับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่รับ ก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ ให้ทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเทศบาล บริเวณ หน้าเสาธงเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23