เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชุมรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2567


วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นางสุรัตน์ กรใหม่ รองนายกเทศมนตรี นายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23