เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


รับใบประกาศเกียรติคุณ พื้นที่ดำเนินงานเมือง/ ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ประจำปี 2566


วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ พื้นที่ดำเนินงานเมือง/ ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ร่วมกับ รพสต.ศรีษะละเลิง มอบโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พร้อมประกาศเจตนารมณ์ความโปร่งใส มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม “ งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ” จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

2024-04-03
2024-03-26
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-13