เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ขอเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งแปลง “ สระน้ำวัดศรีษะละเลิง สาธารณประโยชน์”เป็น “ลานสินค้าชุมชน”


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ขอเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งแปลง“สระน้ำวัดศรีษะละเลิง สาธารณประโยชน์”เป็นลานสินค้าชุมชน” ตำบลบ้านใหม่ โดยนายศตพรรษ เพ็งแจมศรี ปลัดอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นประธาน ในการประชุมประชาคม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขอเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งแปลง “ สระน้ำวัดศรีษะละเลิง สาธารณประโยชน์”เป็น “ลานสินค้าชุมชน” ตำบลบ้านใหม่ ทั้งนี้มีนายอนันต์ บุญทัน รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบ้านใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดินฯ นักวิชาที่ดินปฎิบัติการ เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนตำบลบ้านเข้าร่วมประชุม ณ บริเวณลานสินค้าชุมชนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-03
2024-03-26
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-13