เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟให้แก่คณะครู และนักเรียนในการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มอบหมายนายอนันต์ บุญทัน รองนายกเทศมนตรี กล่าวเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคัภัยเบื้องต้นฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ณ โรงเรียน บ้านยางน้อย หมู่ 11 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-03
2024-03-26
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-13