เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


พิธีฌาปนกิจศพ


วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยนางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ ศพนายสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ พนักงานจ้างเทศบาล  สังกัดกองสาธารณสุข   โดยมีรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ร่วมงาน ณ วัดบ้านใหม่อินทราราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

2024-04-03
2024-03-26
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-13