เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567


วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิด โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร์ทอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2024-04-03
2024-03-26
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-13