เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 


วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

2024-04-03
2024-03-26
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-13