เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2567


วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ อสม. ม 5 หมู่ 6 และ หมู่ 7 ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2567 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านใหม่ บริเวณ หมู่ 5 หมู่ 6 และหมู่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08