เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ “สวนล้อม ศรี รินทร์“ โดยมีคณะผู้บริหาร กลุ่มเกษตรกรตำบลบ้านใหม่ เข้าอบรมและศึกษาดูงาน ณ “ สวนล้อม ศรี รินทร์ “บ้านแถว หมู่ 7 ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08