เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรม MOI WASTE BANK WEEK "การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มอบหมายให้นายจันทร์ เทาใหม่ ที่ปรึกษานายก ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมในกิจกรรม MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ “การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” ในการนี้ได้มีเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมเรียนรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08