เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชุมโครงการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น.นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานการประชุมโครงการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567โดยมีนางสุรัตน์ กรใหม่ รองนายกเทศมนตรี นายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองการศึกษาเข้าร่วมประเมิน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08