เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชุมประชาคม เรื่องสุนขจรจัดและการเก็บขยะ


            วันที่ 27 มีนาคม 2567 17.30 น.นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน เรื่องสุนัขจรจัดและเรื่องการจัดเก็บขยะ ณ หมู่บ้านกรุงไทย1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา

2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08