เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2567


วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมนายอนันต์ บุญทัน รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ และเจ้าหน้าที่อสม. ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2567 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ในพื้นที่หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 และ หมู่ 11 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24