เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ต้อนรับพนักงานเทศบาลโอน (ย้าย)


วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ มอบหมายนางสุรัตน์ กรใหม่ รองนายกเทศมนตรี พร้อมนายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา นำโดยนางขนิษฐา แสงจันทร์ฉาย ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เดินทางมาส่งพนักงานเทศบาลราย นางสาวดลพร รุจาคม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ซึ่งโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2024-06-28
2024-06-26
2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24