เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]19
2 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]25
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]38
4 แผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]40
5 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวัันที่ 30 กันยายน 2565 [ 6 ก.พ. 2566 ]53
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]64
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]120
8 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]100
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2 ปีงบประมาณ 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]125
10 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]95
11 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 23 ก.พ. 2565 ]164
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]168
13 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]95
14 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]176
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ต.ค. 2564 ]191
16 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]96
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]124
18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]192
19 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]165
20 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 13 ม.ค. 2564 ]235
21 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]233
22 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]121
23 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]185
24 รายงานการรับจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]186
25 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]200
26 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]104
27 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]222
28 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]209
29 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]170
30 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]187
31 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]180
32 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]174
33 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]176
34 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]172
35 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 [ 2 ก.ค. 2561 ]168
36 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 [ 3 เม.ย. 2561 ]211
37 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 [ 3 ม.ค. 2561 ]168
38 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 [ 2 ต.ค. 2560 ]165
39 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]175
40 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]188
 
หน้า 1|2