เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]1
2 เรื่องผลการแข่งขันกีฬาฯโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(บ้านใหม่เกมส์)ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ.2567) [ 11 มี.ค. 2567 ]0
3 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 4 มี.ค. 2567 ]3
4 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 1 ก.พ. 2567 ]15
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 25 ม.ค. 2567 ]8
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 25 ม.ค. 2567 ]6
7 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 24 ม.ค. 2567 ]6
8 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 18 ม.ค. 2567 ]17
9 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติตำแหน่งผู้ช่วยเหลือ ผู้ช่วยพนักงานประปา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 18 ม.ค. 2567 ]6
10 เรื่องกำหนดเหณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ [ 2 ม.ค. 2567 ]5
11 หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์ หรือ วัสดุคงทนของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 29 พ.ย. 2566 ]9
12 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 พ.ย. 2566 ]15
13 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้กับประชาชน [ 15 พ.ย. 2566 ]12
14 การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]12
15 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 พ.ย. 2566 ]13
16 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 พ.ย. 2566 ]0
17 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 18 ต.ค. 2566 ]25
18 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ.2567-2569 ) [ 25 ก.ย. 2566 ]30
19 เรื่องประราคาค่าเช่าพื้นที่ลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พื้นที่ประกอบการภายนอกอาคาร โซน D บล็อก D2 D3 D4 และ D 5 จำนวน 4 บล็อก ประจำปี 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]24
20 เรื่อง ประมูลราคาเช่าห้องสุขาสาธารณะลานสินค้าชุมชนตำบลบ้านใหม่ (ศีรษะละเลิง)ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]26
21 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 26 ก.ค. 2566 ]38
22 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 มิ.ย. 2566 ]45
23 เรื่องประกาศร่ยชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 มิ.ย. 2566 ]37
24 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 20 มิ.ย. 2566 ]37
25 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 26 พ.ค. 2566 ]49
26 ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็าภาษี ประจำปี 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]60
27 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินแลสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]58
28 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ.2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]60
29 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 14 พ.ย. 2565 ]100
30 แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ [ 26 ก.ย. 2565 ]80
31 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 มิ.ย. 2565 ]128
32 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 มิ.ย. 2565 ]125
33 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนื้องถิ่นประเภทอื่น [ 5 พ.ค. 2565 ]170
34 หลักเกณฑ์กำหนดเวลาการเปิดให้บริการและเงินอุทิศบริจาคเพื่อเป็นค่าบำรุงดูแลพัสดุอุปกรณ์ในโรงกรองน้ำบ่อบาดาลเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 29 เม.ย. 2565 ]139
35 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 19 เม.ย. 2565 ]145
36 เปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ ๑๙" [ 21 มี.ค. 2565 ]142
37 ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 1 ก.พ. 2565 ]223
38 เปลี่ยนแปลงวันรับสมัครการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ ๑๙" [ 31 ม.ค. 2565 ]215
39 การรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ ๑๙" [ 17 ม.ค. 2565 ]172
40 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 16 พ.ย. 2564 ]209
 
หน้า 1|2