เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
ข่าวประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 1 ก.พ. 2567 ]4
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 25 ม.ค. 2567 ]6
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ [ 25 ม.ค. 2567 ]3
4 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 24 ม.ค. 2567 ]3
5 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยนายช่างโยธา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 18 ม.ค. 2567 ]8
6 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติตำแหน่งผู้ช่วยเหลือ ผู้ช่วยพนักงานประปา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 18 ม.ค. 2567 ]5
7 เรื่องกำหนดเหณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ [ 2 ม.ค. 2567 ]5
8 หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์ หรือ วัสดุคงทนของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 29 พ.ย. 2566 ]9
9 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 พ.ย. 2566 ]13
10 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้กับประชาชน [ 15 พ.ย. 2566 ]11
11 การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]12
12 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 พ.ย. 2566 ]13
13 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 18 ต.ค. 2566 ]24
14 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ.2567-2569 ) [ 25 ก.ย. 2566 ]28
15 เรื่องประราคาค่าเช่าพื้นที่ลานสินค้าชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พื้นที่ประกอบการภายนอกอาคาร โซน D บล็อก D2 D3 D4 และ D 5 จำนวน 4 บล็อก ประจำปี 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]24
16 เรื่อง ประมูลราคาเช่าห้องสุขาสาธารณะลานสินค้าชุมชนตำบลบ้านใหม่ (ศีรษะละเลิง)ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]25
17 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 26 ก.ค. 2566 ]35
18 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 มิ.ย. 2566 ]44
19 เรื่องประกาศร่ยชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 มิ.ย. 2566 ]37
20 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล [ 20 มิ.ย. 2566 ]37
21 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 26 พ.ค. 2566 ]48
22 ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็าภาษี ประจำปี 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]59
23 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินแลสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]55
24 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ.2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]59
25 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 14 พ.ย. 2565 ]99
26 แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ [ 26 ก.ย. 2565 ]77
27 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 28 มิ.ย. 2565 ]127
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 มิ.ย. 2565 ]125
29 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนื้องถิ่นประเภทอื่น [ 5 พ.ค. 2565 ]169
30 หลักเกณฑ์กำหนดเวลาการเปิดให้บริการและเงินอุทิศบริจาคเพื่อเป็นค่าบำรุงดูแลพัสดุอุปกรณ์ในโรงกรองน้ำบ่อบาดาลเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 29 เม.ย. 2565 ]139
31 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 19 เม.ย. 2565 ]142
32 เปลี่ยนแปลงโปรแกรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ ๑๙" [ 21 มี.ค. 2565 ]142
33 ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 1 ก.พ. 2565 ]220
34 เปลี่ยนแปลงวันรับสมัครการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ ๑๙" [ 31 ม.ค. 2565 ]213
35 การรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ ๑๙" [ 17 ม.ค. 2565 ]172
36 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 16 พ.ย. 2564 ]208
37 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 8 พ.ย. 2564 ]262
38 ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) [ 17 ก.ย. 2564 ]259
39 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 25 ส.ค. 2564 ]241
40 แจ้งกำหนดการปิดการเรียนการสอนตามมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 7368/2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ [ 3 ส.ค. 2564 ]197
 
หน้า 1|2