เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ITA


รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2562-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2562-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :