เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA


รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมาตรการภายในที่กำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมาตรการภายในที่กำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :